Skaičiavimai                                       

Paruošti vienam m3 karšto vandens reikia ~ 51 kWh

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kWh kaina ~ 0.29 Lt/kWh  

Vidutinė vieno m3 karšto vandens paruošimo kaina ~                                              14.79 Lt
(iš centralizuotai tiekiamos šilumos)                                                                                                   

Vidutinė elektros energijos kWh kaina (dviejų tarifų kai per metus                      0.3719 Lt/kWh
sunaudojama daugiau kaip 12000kWh)          nuo           2010.07.01                                           

Šilumos siurblio naudingumo koeficientas karšto vandens ruošimo režime           (COP)        
kai šildymo sezono vid. oro temperatūra             0               ˚C                  A0/W50      2.5              
ne šildymo sezono metu                                       13             ˚C                  A13/W50    4.5              
kai metinė vidutinė oro temperatūra                    6               ˚C                  A6/W50      3.2              

Vidutinė vieno m3 karšto vandens paruošimo kaina ruošiant šilumos siurbliu                        
šildymo sezono metu                                                                                                      7.59 Lt
ne šildymo sezono metu                                                                                                  4.21 Lt
vidutinė metinė                                                                                                               5.93 Lt

Vidutinė vieno m3 karšto vandens paruošimo kaina ruošiant šilumos siurbliu ir pradiniam vandens pašildymui naudojant nuotekų šilumos šilumokaitį                                   
Paruošti vienam m3 karšto vandens reikia ~                                                                   39 kWh
šildymo sezono metu                                                                                                      5.8 Lt
ne šildymo sezono metu                                                                                                  3.22 Lt
vidutinė metinė                                                                                                               4.53 Lt

Vidutinė šilumos kWh kaina karšto vandens temperatūros palaikymui (gyvatukai) ruošiant šilumos siurbliu.                                                                                                                 
šildymo sezono metu                                                                                                      0.1488 Lt/kWh
ne šildymo sezono metu                                                                                                  0.0826 Lt/kWh
vidutinė metinė                                                                                                               0.1162 Lt/kWh

Pastaba:
Šilumos kWh kaina ir oro temperatūros paimtos vidutinės ir                          
apytikslės, tiksliems skaičiavimams - patikslinti pagal faktines skaičiuojamos vietovės.                 

Išvada:
Net ir nuo 2010.01.01 vidutinei elektros kainai padidėjus ~40% karšto vandens ruošimas šilumos siurbliu yra 2 ir daugiau kartų pigesnis negu ruošiant iš centralizuotai tiekiamos šilumos. (Neįvertinus galimybės panaudoti nuotekų ir išmetamo ventiliacijos oro šilumą)